Psykolog Marie Tolstrup

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet (2004), og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2007. Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med børn ved Dansk Psykolog Forening, og godkendt som specialist i psykoterapi (KAT) af Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), samt Certificeret Cool Kids/Chilled behandler. Derudover er jeg certificeret Level 1 metakognitiv psykolog (MCT InstituteRegistrered Therapist 2017), hvor jeg er i gang med overbygningen af denne for at leve op til kravene om at blive Level 2 godkendt.

Siden jeg blev færdiguddannet som psykolog, har jeg opnået en bred og alsidig erfaring som klinisk psykolog, bl.a. fra Børne – og Ungdomspsykiatrien, hvor jeg har været ansat på henholdsvis et ungdomspsykiatrisk døgnafsnit, et børnepsykiatrisk ambulatorium, samt i en specialenhed, som varetog specialiserede behandlingsforløb til børn og unge. Derudover har jeg været ansat som skolepsykolog i udlandet, hvor jeg varetog børnepsykologiske udredninger, samt koordinerede skolens specialindsats. Jeg har tidligere været i privat praksis, hvor jeg arbejdede med par og familier, og varetog korte såvel som længerevarende terapiforløb. Jeg har ligeledes været ansat som klinisk videnskabelig assistent på Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Her varetog jeg undersøgelser og behandling af børn med angst, samt deres familier. Jeg var samtidig med til at uddanne og supervisere psykologkolleger og studerende. Udover min kliniske erfaring, har jeg en del undervisningserfaring. Her er mit primære fokus angstlidelser (herunder OCD) hos børn og unge, samt udredning og behandling af disse. Min undervisning tager udgangspunkt i de selvsamme referencerammer som jeg benytter i praksis, hvilket er metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, hvor jeg bl.a. har undervist i Cool Kids og Chilled programmerne, samt efterfølgende ydet supervision i forbindelse med behandlingen. Jeg er desuden tilknyttet som ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Psykolog Rikke Jessing

Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet (2007), og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Jeg er certificeret Level 1 metakognitiv psykolog (MCT InstituteRegistrered Therapist 2017), og påbegyndte i 2021 en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, således at jeg opnår specialisering inden for to evidensbaserede behandlingsmetoder; den kognitive såvel som den metakognitive referenceramme.

I min karriere som psykolog har jeg siden 2003, specialiseret mig i udredning og terapeutisk behandling af børn og unge. Min specialiserede erfaring indenfor børne- og ungeområdet påbegyndte jeg som ansat på et akut anbringelsessted for børn og unge, såvel som i Århus Amts Misbrugscenter, og som VISO konsulent på et specialpædagogisk bo- og aktiveringstilbud for unge og voksne, med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med udgangspunkt i mit ønske om at fortsætte min specialisering indenfor børne- og ungeområdet, viderespecialiserede jeg mig i behandlingen af depression og angstlidelser – herunder OCD, i mine 8 år som kommunalt ansat psykolog i en specialenhed. Her benyttede jeg mine spidskompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi, og metakognitiv terapi, til at behandle børn og unge og deres familier, i individuelle- , gruppe-, eller familieterapeutiske behandlingsforløb. Jeg opnåede ligeledes den specialviden som er nødvendig, ved behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD. Udøver min brede terapeutiske erfaring, foretager jeg løbende undervisning og yder specialiseret supervision til fagkollegaer, såvel som til pædagogisk- og skolepersonale, i forbindelse med udfordringer hos børn og unge i skoleregi.

Psykolog Karoline Reese Christensen

Jeg blev færdiguddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2010, og autoriseret af Psykolognævnet i 2014. I 2019 færdiggjorde jeg en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi målrettet behandling af børn og unge. Samme år påbegyndte jeg den 2-årige specialieringsuddannelse i metakognitiv terapi hos ophavsmanden bag, professor Adrian Wells. Jeg forventer således at være certificeret Level 1 metakognitiv psykolog senere i år.

I min karriere som psykolog har jeg siden før jeg blev færdiguddannet, specialiseret mig i arbejdet med børn og unge, b.la. som rådgiver hos Børns Vilkår. Siden blev jeg ansat som skolepsykolog i kommunalt regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR) á 2 omgange. Her fik jeg erfaring med inklusionsområdet, børn og unges udfordringer i institution-, og skoleregi, samt gængse støttefunktioner. Jeg udvidede min viden indenfor børne- og ungeområdet, gennem min ansættelse i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor jeg som klinisk psykolog på et dagafsnit for børn, opnåede specialiseret erfaing med udredning og behandling af de mest gængse børnepsykiatriske diagnoser, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, depression og OCD. Denne erfaring videreudviklende jeg i privat praksis regi, hvor jeg således udreder og behandler børn og unge, med angst, OCD og depression.

 

Psykolog Julie kristensen Eldrup

Jeg blev færdiguddannet som psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet i 2013, og autoriseret af Psykolognævnet i 2016. Jeg forventer at færddigøre den 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi målrettet behandling af børn og unge til september 2021. Jeg er til daglig ansat i en uddannelsesstilling som specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region H.

I min karriere som psykolog har jeg siden jeg blev færdiguddannet, arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien. Her har jeg været tilknyttet hhv. Bornholm og Bispebjerg, hvor jeg har arbejdet som psykolog i et børneambulatorium, såvel som et ungdomsambulatorium, samt et døgnafsnit for unge. I min uddannelsesstilling som specialpsykolog, har jeg tilegnet mig specialviden inden for udredning og diagnostisk afklaring, såvel som brugen af neuropsykologiske og psykometriske test i afklaring og afdækning af psykiske lidelser hos børn og unge. Som led i min uddannelse og min stilling, har jeg derfor specialiseret mig i udredning af det kognitive funktionsniveu (IQ-test) hos børn og unge. 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk