OPGAVER OG PRISER

______

Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis er en privat psykologpraksis uden overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder at det ikke er muligt at benytte en lægehenvisning hos os. Hos os betaler vores klienter selv, medmindre de har en privat sundhedsforsikring eller en anden ordning som dækker. Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, eller er tilknyttet en ordning som dækker omkostningerne, betaler vores klienter stadig selv, hvorefter de får deres omkostninger refunderet igennem deres ordning. I nogle tilfælde dækker forsikringsselskaber særlige former for kriseterapi, ligesom der er nogle fagforeninger som yder tilskud. I enkelte tilfælde kan man ligeledes få kommunalt tilskud til psykologbehandling til ens barn. 

Såfremt man er medlem hos Sygeforsikringen Danmark, ydes der tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, som lider af let til moderat depression, og let til moderat angst, herunder let til moderat OCD. Tilskuddet er på 300 kr. per session for børn og unge under 18 år, og 450 kr. for unge mellem 18 og 25 år. Se mere på http://www.sygeforsikring.dk.

Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, står det én frit for at oplyse forsikringsselskabet at man selv har en psykolog, og ikke ønsker én tildelt fra deres netværk.

Vi modtager betaling via bankoverførsel og MobilePay.

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst.

Opstart hos psykolog

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, mener vi at det er vigtigt af afdække hvorfor jeres barn oplever de vanskeligheder og udfordringer som det gør. Ikke alene er det vigtigt for jeres barn at det giver mening at gå til psykolog, men det er ligeledes vigtigt at I som forældre forstår omfanget og graden af jeres barns vanskeligheder. Ellers risisker man at famle i blinde, og gøre mere af det som ikke virker.

Vi opstarer derfor ethvert forløb med enten en udredning (børn/unge under 15 år) eller afklarende samtale (unge over 15 år). Formålet med disse samtaler er at afdække den primære problematik, afklare at det er noget vi kan behandle, vurdere hvilken metode der er bedst egnet til at behandle de givne vanskeligheder, såvel som vurdere hvorvidt et individuelt eller et gruppeforløb vil give det bedste udbytte.

Udredning og tilbagemelding

2800 kr. En udredning som inkluderer en tilbagemelding varer 2 timer, og er målrettet børn/unge under 15  år, samt forældre.

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der altid en grundig udredning af barnets/den unges problematik. Dette gøres for at afdække og afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, såvel som graden deraf, således at vi kan tilbyde og tilrettelægge den bedst mulige behandling. Vi vil derfor bede barnet – og til tider forældre, udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Direkte efter udredningen, følger en tilbagemelding hvor fokus er på forståelsen af de givne vanskeligheder, samt anbefaling af videre forløb.

Afklarende samtale

1400kr. En afklarende samtale er målrettet unge over 15 år. 

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der en afklarende samtale med den unge. Til denne samtale afsættes der 60 minutter, hvor vi vurderer og afdækker de beskrevne vanskeligheder, såvel som omfanget og graden deraf. Formålet med denne samtale er at identificere de givne udfordringer og på baggrund af disse, planlægge den bedst mulige behandling, samt anbefaling af videre forløb. Nogle unge og deres forældre ønsker at den ene eller begge forældre deltager i noget af samtalen, lige så vel som dette nogen gange er vores anbefaling. 

Individuel samtale

1200 kr. En samtale varer 45 minutter.

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik. Man skal generelt forvente at en behandling strækker sig over 6-12 ugentlige terapisessioner.

Forældresamtaler

1400 kr. En samtale varer 1 time.

I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål, afklare samt afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de givne vanskeligheder.

Familieterapi

1750 kr. En samtale varer 75 minutter.

I behandlingen af barnets/den unges problematik, vil familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Cool Kids grupper

9000 kr. (10 x 2 timers gruppebehandling for børn og forældre) 6 børn pr. gruppe.

Vi tilbyder Cool Kids og Chilled gruppebehandling, hvor børn såvel som forældre deltager. Cool Kids (7-12 år) og Chilled (13 år+), er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og er et effektivt og evidensbaseret behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. I forbindelse med gruppeforløbet udleveres arbejdshæfter til hhv. barn og forældre. Dette er inkl. i prisen. Bemærk at forud for gruppeforløbene foretages en udredning, hvormed det vurderes hvorvidt et gruppeforløb vil give det bedst mulige udbytte.

Samtaler ud-af-huset

1400 kr./timen

Nogle gange har de børn og unge som har brug for hjælp, ikke mulighed for at forlade hjemmet. Dette kan skyldes angsten for at forlade hjemmet, ubehag ifm. at prøve noget nyt, markant tristhed eller helt andre årsager. I den forbindelse tilbyder vi udredning og samtaler i hjemmet (bemærk venligst at der i forbindelse med samtaler ud af huset, ligeledes faktureres for transporttid).

Metakognitiv gruppebehandling

8000 kr. (8 x 2 timer til børnene, 2 x 2 timer til forældreworkshop) 8 børn pr. gruppe.

I det metakognitive gruppeforløb, modtager jeres barn metakognitiv behandling sammen med andre børn. Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i den gældende evidens, og indeholder således først en 2-timers forældreworkshop, dernæst 4 x 2-timers gruppebehandlingssessioner for børnene, med endnu en 2-timers forældreworkshop midtvejs. Bemærk venligst at der forud for gruppeforløbene foretages en udredning, hvormed det vurderes hvorvidt et gruppeforløb vil give det bedst mulige udbytte.

Udtalelse

2100 kr. 

Efter endt udredning eller et behandlingsforløb, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, samlet forløb samt indtryk og videre anbefalinger og kan benyttes til relevant skole-, og/eller støtteinstans, samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

Vurdering af kognitivt funktionsniveau

intelligenstest

_______

WISC-V

6.000 kr. Der afsættes 3 timer, hvor testen hhv. administreres, opgøres, og rapport udfærdiges, hvorefter der foretages tilbagemelding af resultater.

Der er perioder i barnets/den unges liv, hvor en vurdering af deres kognitive funktionsniveau (intelligenstest), er nødvendig.  WISC-V (Wechslers Intelligence Scale for Children – femte udgave), er den nyeste udgave af den internationalt anerkendte WISC, og benyttes til at vurdere det generelle kognitive funktionsniveau, også kaldet intelligens, hos børn og unge i alderen 6-16 år og 11 måneder.

We also offer WISC-V tests in English, using the standardized English version.

WPPSI-IV

6.000 kr. Der afsættes 3 timer, hvor testen hhv. administreres, opgøres, og rapport udfærdiges, hvorefter der foretages tilbagemelding af resultater.

Der er perioder i barnets/den unges liv, hvor en vurdering af deres kognitive funktionsniveau (intelligenstest), er nødvendig.  WPPSI-IV (Wechslers Preschool and Primary Scale of Intelligence – fjerde udgave), er den nyeste udgave af den internationalt anerkendte WPPSI, og benyttes til at vurdere det generelle kognitive funktionsniveau, også kaldet intelligens, hos børn og unge i alderen 2 år og 6 måneder til 7 år og 10 måneder.

Vi har herunder beskrevet de mest gængse udfordringer som børn og unge kan have brug for hjælp til. Kan du ikke genkende dit barns udfordringer, så kontakt os endelig – vi er her for hjælpe.

SUPERVISION 

_______

Individuel supervision (60 minutter) 1.400 kr.

Gruppe supervision 2-4 deltagere (60 minutter) 1.900 kr.

Gruppe supervision 5+ deltagere (60 minutter) 2.400 kr.

SUPERVISION

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, har vi specialiseret os i udredning og behandling af børn og unge med angst, OCD og depression. Vi er alle autoriserede psykologer, med minimum 10 års klinisk erfaring, samt relevante specialiserings- og efteruddannelser. Læs mere om vores supervisionserfaring herunder, samt mere om os under PSYKOLOGER. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du gerne vil vide mere.

Marie Tolstrup

Marie er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med børn af Dansk Psykolog Forening. Hun er Certificeret Cool Kids/Chilled behandler, og certificeret metakognitiv psykolog (MCT Institute™ Registrered Therapist – Level 2). Hun har mange års erfaring med at supervisere psykologer såvel som andre faggrupper. Maries supervision tager udgangspunkt i referencerammerne kognitiv adfærdsterapi, såvel som metakognitiv terapi, da det er disse terapiformer hun har specialiseret sig indenfor. Hun udbyder supervision til psykologer og andre faggrupper der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med udredning og behandling af børn og unge. Her gør hun brug af sin kliniske erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, – skoleområdet samt fra privat praksis, såvel som gennem sin ekspertise indenfor angstområdet.

Rikke Jessing

Rikke er autoriseret psykolog, certificeret metakognitiv psykolog (MCT Institute™ Registrered Therapist – Level 1), og forventes af afslutte sin specialisering i psykoterapi med børn i 2022. Rikke har mange års erfaring med at supervisere psykologer, kollegaer og andre relevante faggrupper såvel som personale på bosteder. Rikkes supervision tager udgangspunkt i den kognitive og metakogntive referenceramme, da det er disse metoder hun er specialiseret i. Udover sin massive erfaring fra privat praksis, benytter Rikke ligeledes sin erfaring fra misbrugsområdet, specialområdet, VISO, og kommunalt regi  i sin supervision.

Karoline Reese Christensen

Karoline er autoriseret psykolog, specialiseret i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge, og afslutter sin certificering som metakognitiv psykolog senere i år. Udover sin erfaring fra privat praksis, har Karoline mange års erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), såvel som fra børne- og ungdomspsykiatrien – en viden hun drager på i sit supervisionsrum. Karoline har desuden massiv erfaring indenfor expat-miljøet, da hun igennem størstedelen af sit liv har været bosat i udlandet. Karoline har således opnået særlig viden og erfaring i arbejdet med og forståelsen af, 3rd-Culture Kids og deres familier. En specialiseret viden som ligeledes benyttes i hendes supervision.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk