OPGAVER OG PRISER

______

Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis er en privat psykologpraksis uden overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder at det ikke er muligt at benytte en lægehenvisning hos os. Hos os betaler vores klienter selv, medmindre de har en privat sundhedsforsikring eller en anden ordning som dækker. Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, eller er tilknyttet en ordning som dækker omkostningerne, betaler vores klienter stadig selv, hvorefter de får deres omkostninger refunderet igennem deres ordning. I nogle tilfælde dækker forsikringsselskaber særlige former for kriseterapi, ligesom der er nogle fagforeninger som yder tilskud. I enkelte tilfælde kan man ligeledes få kommunalt tilskud til psykologbehandling til ens barn. 

Såfremt man er medlem hos Sygeforsikringen Danmark, ydes der tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, som lider af let til moderat depression, og let til moderat angst, herunder let til moderat OCD. Tilskuddet er på 300 kr. per session for børn og unge under 16 år, og 450 kr. for unge mellem 18 og 25 år. Se mere på http://www.sygeforsikring.dk.

Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, står det én frit for at oplyse forsikringsselskabet at man selv har en psykolog, og ikke ønsker én tildelt fra deres netværk.

Vi modtager betaling via bankoverførsel.

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst. Bemærk venligst at er man for syg til at være i børnehave, skole eller SFO/klub, er man ligeledes for syg til fremmøde. I tilfælde af sygdom, tilbydes tiden online således at tiden kan overholdes.

Opstart hos psykolog

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, mener vi at det er vigtigt af afdække hvorfor jeres barn oplever de vanskeligheder og udfordringer som det gør. Ikke alene er det vigtigt for jeres barn at det giver mening at gå til psykolog, men det er ligeledes vigtigt at I som forældre forstår omfanget og graden af jeres barns vanskeligheder. Ellers risisker man at famle i blinde, og gøre mere af det som ikke virker.

Vi opstarer derfor ethvert forløb med en opstartsvurdering. Til barnet/den unge under 16 år varer en sådan 2 timer. Til unge over 16 år, afsættes der 75 min. Formålet med disse samtaler er at afdække den primære problematik, afklare at det er noget vi kan behandle, vurdere hvilken metode der er bedst egnet til at behandle de givne vanskeligheder, såvel som vurdere hvorvidt et individuelt eller et gruppeforløb vil give det bedste udbytte.

Opstartsvurdering (børn/unge <16 år)

3.500 kr. En opstartsvurdering målrettet børn/unge under 16 år – samt deres forældre, varer 2 timer.

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der altid en grundig vurdering af barnets/den unges problematik. Dette gøres for at afdække og afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, såvel som graden deraf, således at vi kan tilbyde og tilrettelægge den bedst mulige behandling. Vi vil derfor bede barnet – og til tider forældre, udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Direkte efter opstartsvurderingen, følger en tilbagemelding hvor fokus er på forståelsen af de givne vanskeligheder, samt anbefaling af videre forløb.

Opstartsvurdering (16 år+)

2.200 kr. En opstartsvurdering målrettet unge over 16 år, hvor der afsættes 75 minutter. 

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der en afklarende samtale med den unge. Til denne samtale afsættes der 75 minutter, hvor vi vurderer og afdækker de beskrevne vanskeligheder, såvel som omfanget og graden deraf. Formålet med denne samtale er at identificere de givne udfordringer og på baggrund af disse, planlægge den bedst mulige behandling, samt anbefaling af videre forløb. Nogle unge og deres forældre ønsker at den ene eller begge forældre deltager i noget af samtalen, lige så vel som dette nogen gange er vores anbefaling. 

Individuel samtale

1.300 kr. (45 min.) 1.500 kr. (60 min.)

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik. Afhængigt af denne vurderes det ligeledes hvorvidt samtalernes længde er af 45- eller 60 minutters varighed. Man skal generelt forvente at behandlingen strækker sig over 6-12 ugentlige terapisessioner.

Forældresamtaler

1.500 kr. En samtale varer 1 time.

I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål, afklare samt afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de givne vanskeligheder.

Familieterapi

1.875 kr. En samtale varer 75 minutter.

I behandlingen af barnets/den unges problematik, vil familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Samtaler ud-af-huset

1.500 kr./timen

Nogle gange har de børn og unge som har brug for hjælp, ikke mulighed for at forlade hjemmet. Dette kan skyldes angsten for at forlade hjemmet, ubehag ifm. at prøve noget nyt, markant tristhed eller helt andre årsager. I den forbindelse tilbyder vi udredning og samtaler i hjemmet (bemærk venligst at der i forbindelse med samtaler ud af huset, ligeledes faktureres for transporttid).

Cool Kids grupper

9.800 kr. (2 børn 10 x 1 times gruppebehandling, 2 timers forældresamtale; 3 børn+ 10 x 2 timers gruppebehandling for børn og forældre) 2-8 børn pr. gruppe.

Vi tilbyder Cool Kids og Chilled gruppebehandling, hvor børn såvel som forældre deltager. Cool Kids (7-12 år) og Chilled (13 år+), er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og er et effektivt og evidensbaseret behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. I forbindelse med gruppeforløbet udleveres arbejdshæfter til hhv. barn og forældre. Dette er inkl. i prisen.

Bemærk venligst at der forud for gruppeforløbene foretages en opstartsvurdering, hvormed det vurderes hvorvidt et gruppeforløb vil give det bedst mulige udbytte. Pris på opstartsvurdering er ikke inkl. Se evt. mere under ‘opstartsvurdering’.

Gruppestart: løbende.

Metakognitiv gruppebehandling af børn og unge med GAD

10.600 kr. (8 x 75 minutter timer til børnene, 2 x 1 timer til forældreworkshop) 3-6 børn/unge pr. gruppe.

I det metakognitive gruppeforløb for børn og unge med generaliseret angst, modtager jeres barn metakognitiv behandling sammen med andre børn. Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i den gældende evidens, og indeholder således 2 x 1 times forældreworkshop, samt 8 x 75 minutters gruppebehandlingssessioner for børnene. Forældreworkshops foregår umiddelbart inden gruppestart, samt midtvejs.

Bemærk venligst at der forud for gruppeforløbene foretages en opstartsvurdering, hvormed det vurderes hvorvidt et gruppeforløb vil give det bedst mulige udbytte. Pris på opstartsvurdering er ikke inkl. Se evt. mere under ‘opstartsvurdering’.

Udtalelse

2.250 kr. 

Efter endt opstartsvurdering eller et behandlingsforløb, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, samlet forløb samt indtryk og videre anbefalinger og kan benyttes til opstart af relevant skole-, og/eller støtteinstans, samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

OCD-gruppebehandling

10.600 kr. (8 x 75 minutter til børnene, 3 x 45 minutter onlineforældreworkshop) 3-6 børn/unge pr. gruppe.

Gruppebehandlingsforløbet for OCD for børn og unge, er en del af MeTOC-projektet under Forskningsenheden MODIG. MeTOC-projektet er et behandlingsstudie der har til formål at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD, samt at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af OCD-symptomer. Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med OCD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder. Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved OCD, så vi kan fremme forståelsen af OCD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen. Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med OCD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af OCD-symptomer.

Gruppestart: d. 18. september.

Bemærk venligst at der forud for gruppeforløbene foretages en opstartsvurdering, samt 1-4 individuelle samtaler hvor OCD’en afdækkes og barnet/den unge, opnår en fortrolighed til et kommende gruppeforløb. Disse er ikke inkl. i prisen. Samtidig vurderes hvorvidt et gruppeforløb vil give det bedst mulige udbytte.

Parterapi

1.875 kr. (75 min.)

Udover sin ekspertise inden for børne- og ungeområdet, har psykolog Rikke Jessing specialiseret sig i parterapi. Hun tilbyder således som den eneste psykolog i praksissen parterapeutiske samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i de problematikker og vanskeligheder som ofte opstår som en naturlig del af et parforhold, men som i visse tilfælde kan forstærkes i en grad, så der opstår mistillid, utryghed og eksalering af konfliktniveaet i en grad, så der er behov for hjælp.

Vurdering af kognitivt funktionsniveau

Intelligenstest

_______

WPPSI-IV

6.800 kr. Der afsættes tid til hhv. administration, opgørelse, udfærdigelse af rapport samt tilbagemelding.

Der er perioder i barnets liv, hvor en vurdering af deres kognitive funktionsniveau (intelligenstest), er nødvendig.  WPPSI-IV (Wechslers Preschool and Primary Scale of Intelligence – fjerde udgave), er den nyeste udgave af den internationalt anerkendte WPPSI, og benyttes til at vurdere det generelle kognitive funktionsniveau, også kaldet intelligens, hos børn og unge i alderen 2 år og 6 måneder til 7 år og 10 måneder. Der afsættes op til to timer til selve testningen, og en time til tilbagemelding, som finder sted umiddelbart ugen efter testen er foretaget. Man modtager rapporten senest to dage inden tilbagemeldingssamtalen, så man har mulighed for at orientere sig, inden samtalen.

WISC-V

6.800 kr. Der afsættes tid til hhv. administration, opgørelse, udfærdigelse af rapport samt tilbagemelding. 

Der er perioder i barnets/den unges liv, hvor en vurdering af deres kognitive funktionsniveau (intelligenstest), er nødvendig.  WISC-V (Wechslers Intelligence Scale for Children – femte udgave), er den nyeste udgave af den internationalt anerkendte WISC, og benyttes til at vurdere det generelle kognitive funktionsniveau, også kaldet intelligens, hos børn og unge i alderen 6-16 år og 11 måneder. Der afsættes op til to timer til selve testningen, og en time til tilbagemelding, som finder sted umiddelbart ugen efter testen er foretaget. Man modtager rapporten senest to dage inden tilbagemeldingssamtalen, så man har mulighed for at orientere sig, inden samtalen.

We also offer WISC-V tests in English, using the standardized English version.

WAIS-IV

6.800 kr. Der afsættes tid til hhv. administration, opgørelse, udfærdigelse af rapport samt tilbagemelding. 

Der er perioder i den unges liv, hvor en vurdering af deres kognitive funktionsniveau (intelligenstest), er nødvendig.  WAIS-IV (Wechslers Adult Intelligence Scale – fjerde udgave), er den nyeste danske udgave af den internationalt anerkendte WAIS, og benyttes til at vurdere det generelle kognitive funktionsniveau, også kaldet intelligens, hos unge og voksne i alderen 16 -90 år. Der afsættes op til to timer til selve testningen, og en time til tilbagemelding, som finder sted umiddelbart ugen efter testen er foretaget. Man modtager rapporten senest to dage inden tilbagemeldingssamtalen, så man har mulighed for at orientere sig, inden samtalen.

PSYKOEDUKATION

_______

Der er tidspunkter hvor måden bedst at hjælpe børn, unge og deres familier på, er gennem psykoeduktive forløb. Når man taler om psykoeduktion menes der undervisning i psykiske lidelser, herunder i de vanskeligheder og udfordringer der kendetegner den pågældende lidelse. Psykoeduktion giver særligt mening når et barn eller en ung netop har gennemført et udredningsforløb, og har fået stillet en  diagnose. Her oplever ofte båden barnet/den unge og familien, at de har behov for at lære mere om hvad der kendetegner den pågældende lidelse, hvad med fordel kan gøre mere og mindre af, hvordan man bedst passer på sig selv og sit barn, så barnet fortsætter dets videre udvikling. Og det giver god mening at have fokus på dette. For vi ved at jo mere viden man har om sine egne eller sit barns vanskeligheder og udfordringer, des bedre muligheder har man for at klare sig fremadrettet.

Vores psykoedukative forløb skræddersys til den enkelte og dets familie. Fælles for alle forløb er en opstartssamtale, hvor de pågældende udfordringer identificeres, og evt. ønsker og fokus for forløb drøftes. På baggrund af dette vurderes omfang og varighed af det psykoedukative forløb.

60 min. psykoedukativ samtale 1.500 kr. 

SUPERVISION 

_______

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, har vi specialiseret os i udredning og behandling af børn og unge med angst, OCD og depression. Vi er alle autoriserede psykologer, med minimum 10 års klinisk erfaring, samt relevante specialiserings- og efteruddannelser. Læs mere om os samt vores individuelle erfaring under PSYKOLOGER. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du gerne vil vide mere.

Individuel supervision (60 minutter) 1.500 kr.

Gruppesupervision 2-4 deltagere (60 minutter) 2.000 kr.

Gruppesupervision 5-8 deltagere (60 minutter) 2.500 kr.

Gruppesupervision 9+ deltagere (60 minutter) 3.000 kr.