UNDERVISNING OG KURSER

_______

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, har vi massiv undervisningserfaring, og underviser løbende i kognitiv adfærdsterapeutisk og metakognitiv behandling, såvel som i udredning og behandling af angst og OCD hos børn og unge, samt flere af modulerne tilknyttet specialistuddannelserne i overensstemmelse med bestemmelserne fra Dansk Psykolog Forening. Vi tilbyder i den forbindelse flere kursusforløb som fremgår herunder. Fraset online kurserne, finder alle kurserne sted i København K.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har en idé til et kursus du ønsker vi skal afholde, eller hvis du bare vil høre nærmere. Vi har et smukt kursuslokale, hvor der er plads til 30 kursister.

Ønsker du mere information eller at tilmelde dig et kursus, bedes du fremsende en mail til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup

BØRNE- og UNGEMODULET 90 TIMER ONLINE 2023

Det er nu muligt at tilmelde sig hele specialistmodulet inden for børne- og ungeområdet. Du vælger selv om du vil tilmelde dig det blot dele af modulet, eller det hele. Alle dage er online fra kl. 09.00-15:30.

5.5 Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet (12 timer) 10-11. oktober 2023 pris 3.600 kr.

Alle kurserne er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

2-årig Specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge HOLD 6: 2024 – 2025 (ÅBEN for tilmelding)

Den 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, er målrettet psykologer og psykiatere, som ønsker at tilegne sig viden på specialistniveau, i den kognitive adfærdsterapeutiske behandling af børn og unge. Uddannelsen består af 90 timers kursus og 60 timers gruppesupervision, som er fordelt på 2 år. Som kursusdeltager opnås der indgående kendskab til den kognitive adfærdsterapeutiske grundlagsteori, metode og kliniske praksis, med fokus på arbejdet med børn og unge. Der inddrages forældre- og familiearbejde, når vurderet relevant. Undervisningen varetages af diverse specialister indenfor de respektive områder, og foregår som oplæg, diskussioner og øvelser. Bemærk venligst at én undervisningsdag vil foregå på engelsk. For at højne bedst muligt udbytte, prioriteres et lille hold. Der er dermed blot 8 pladser på uddannelsen.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

30-timers ONLINE kursus (5 dage) i Kognitive terapier til børn og unge (KAT, MCT og CFT) 15-19. januar 2024

I samarbejde med psykologerne Marie Louise Reinholdt-Dunne og Krista Nielsen Straarup udbydes dette 30-timers kursus i kognitive terapier til børn og unge. Dag 1-2 fokuserer på gennemgang af den kognitive adfærdsterapeutiske metode (v/ psykolog Marie Tolstrup), KAT-behandling af separationsangst og specifik fobi hos børn og unge; herunder gennemgang af separationsangst og specifik fobi, komorbide lidelser og differentialdiagnostiske overvejelser, KAT-principper og teknikker, samt overvejelser ifm. forældreinddragelse. Dag 3-4 omhandler den metakognitive metode (v/ psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne, cand.psych. aut, Ph.d.). Her er fokus på MCT-behandling af generaliseret angst og social angst hos børn og unge; herunder gennemgang af generaliseret angst og social fobi, komorbide lidelser og differentialdiagnostiske overvejelser, den metakognitive metode, MCT-principper og teknikker, samt overvejelser ifm. forældreinddragelse. Kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser i metode. Dag 5 omhandler compassion-focused terapi (v/ psykolog Krista Nielsen Straarup, cand.psych. aut., specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi), hvor CFT introduceres, med fokus på relevant teori og metode i behandlingen af børn og unge.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under Specialist i Psykoterapi med børn og unge (12.4.4.2.3: Anden terapeutisk referenceramme 30 timer, kognitiv/adfærdsterapeutisk), Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge (11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 30 timer, uddannelsesretning børn og unge) og Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi (6.4.4.2.3. Klinisk teori og træning, i børne-unge psykologi – tidl. Psykoterapeutiske metoder 30 timer).

Pris 10.500 kr. For tilmelding skriv venligst navn, stilling samt information vedr. fakturering til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup.dk

Samtaler med børn og unge med autisme (v/ Catrine Madsin) 12 TIMER 5-6. marts 2024

Til dette 2-dags kursus, vil autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi Catrine Madsin, klæde dig som behandler på til at tale med børn og unge med autisme. Udover viden om autismediagnosen, vil du lære hvordan den autistiske tænkning og funktion i hverdagen kan komme til udtryk hos hhv. piger og drenge, hvorfor autismen medfører øget stresssårbarhed, og hvordan autismen kan føre til belastningsudløst komorbiditet som fx angst, depression og OCD. Der sættes desuden fokus på, hvad man bør være særligt opmærksom på ift. at tilpasse rammesætning og indhold i samtaler til autismen og de belastningsreaktioner, vi ofte forsøger at behandle. Herunder omtales bl.a. netværksinddragelse, tilpasning af samtalestil, visualisering, brug af spørgeskemaer og spørgeteknikker. Kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser i metode.

Pris 4.300 kr. (inkl. let forplejning og frokost).

Kurset søges godkendt af Dansk Psykolog Forening.

KAT og MCT behandling af OCD hos børn og unge 12 TIMER 15-16. april 2024

Dette 2-dags kursus i behandling af OCD hos børn og unge, er målrettet psykologer og psykiatere, som ønsker at tilegne sig færdigheder i kognitiv adfærdsterapeutisk- og metakognitiv behandling af OCD. Undervisningen på dag 1 varetages af Marie Tolstrup, hvor fokus er på kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD. Dag 2 omhandler metakognitiv behandling af OCD og varetages af psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne (cand.psych. aut, Ph.d.). Kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser i metode. Kurset finder sted i København K.

Pris 4.300 kr. (inkl. let forplejning og frokost).

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

BØRNE- og UNGEMODULET 90 TIMER 2024

Det er nu muligt at tilmelde sig hele specialistmodulet inden for børne- og ungeområdet i 2024. Du vælger selv om du vil tilmelde dig det blot dele af modulet, eller det hele. Såfremt du tilmelder dig hele modulet, opnås en samlet rabat på 1.700 kr.

5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (30 timer) 8-10. og 17-18. april 2024 pris 8.300 kr.

5.3 Psykologisk udredning (36 timer) 9-11. og 23-25. september 2024 pris 9.400 kr.

5.4 Valg af interventionsformer, børn og unge (12 timer) 17-18. juni 2024 pris 4.000 kr.

5.5 Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet (12 timer) 4-5.november 2024 pris 4.000 kr.

Alle kurserne er godkendt af Dansk Psykolog Forening, og finder sted i København K. Der er let forplejning og frokost alle dage.

Behandling af selvskade hos børn og unge (v/ Lotte Rubæk) 12 timer 3-4. juni 2024

Til dette 2-dags kursus, vil autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med børn og unge, og leder af Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden, Lotte Rubæk, med afsæt i nyeste teoretiske og forskningsbaserede metoder, undervise i behandling af selvskade hos børn og unge. Der sættes fokus på differentialdiagnostiske udfordringer, herunder selvmordsadfærd, såvel som forskellige former for selvskade og hvordan disse kan komme til udtryk. Af læringsmål er hvordan identificeres selvskadende adfærd hos børn og unge, forståelse af funktionen af selvskaden for den enkelte, identifikation og igangsættelse af relevant behandlingsindsats, såvel som introduktion til centrale redskaber (fx kædeanalysen) fra behandlingsformer, der har vist sig effektive i behandlingen af selvskade (herunder DAT og ERGT). Viden om forebyggelse og fokusområder relateret til miljøet omkring barnet/den unge, vil ligeledes blive addresseret.

Pris 4.300 kr. (inkl. let forplejning og frokost).

Kurset søges godkendt af Dansk Psykolog Forening.

 

Metakognitiv behandling af børn og unge med generaliseret angst 30 sept.-1. okt. 2024

I samarbejde med psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne, tilbydes undervisning i metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst.

De nyeste forskningsresultater indikerer at metakognitiv terapi til behandling af angstlidelser hos børn, er mere effektiv end traditionelle kognitive-adfærdsterapeutiske behandlingsformer. Undervisningen tager udgangspunkt i generaliseret angst hos børn og unge, forældreinddragelse, den teoretiske metakognitive model til generaliseret angst og terapeutiske teknikker, og høre om hvorfor og hvordan metakognitiv terapi er så effektiv en behandlingsform. Undervisningen veksler mellem oplæg fra undervisere, gruppediskussioner- og øvelser, således at der gives mulighed for at afprøve de metakognitive teknikker.

Pris: 4.300 kr. (inkl. let forplejning og frokost).