UNDERVISNING OG KURSER

_______

Psykolog Marie Tolstrup har massiv undervisningserfaring, og underviser løbende i udredning og behandling af angst og OCD hos børn og unge, samt flere af modulerne tilknyttet specialistuddannelserne i overensstemmelse med bestemmelserne fra Dansk Psykolog Forening. Størstedelen af Maries undervisning er inden for det kognitive eller metakognitive område, med fokus på angstlidelsers (herunder OCD) udvikling, vedligeholdelse og behandling deraf, herunder komorbide lidelser, differentialdiagnostiske overvejelser samt vigtigheden af at inkludere forældre i behandlingsforløbet.

Metakognitiv behandling af børn og unge med generaliseret angst ONLINE 4-5 oktober 2022

I samarbejde med psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne, tilbydes undervisning i metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst.

De nyeste forskningsresultater indikerer at metakognitiv terapi til behandling af angstlidelser hos børn, er mere effektiv end traditionelle kognitive-adfærdsterapeutiske behandlingsformer. Undervisningen tager udgangspunkt i generaliseret angst hos børn og unge, forældreinddragelse, den teoretiske metakognitive model til generaliseret angst og terapeutiske teknikker, og høre om hvorfor og hvordan metakognitiv terapi er så effektiv en behandlingsform. Undervisningen veksler mellem oplæg fra undervisere, gruppediskussioner- og øvelser, således at der gives mulighed for at afprøve de metakognitive teknikker.

Pris: 3.500 kr.

For tilmelding kontakt venligst psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne på kontakt@metaminds.dk

BØRNE- og UNGEMODULET 90 TIMER ONLINE

Det er nu muligt at tilmelde sig hele specialistmodulet inden for børne- og ungeområdet. Du vælger selv om du vil tilmelde dig det blot dele af modulet, eller det hele. Hele modulet koster 22.400 kr. Alle dage er online fra kl. 09.00-15:30.

5.2 Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (30 timer) 8-10. og 15-16. maj 2023 pris 7.900 kr.

5.3 Psykologisk udredning (tidl. den psykologiske undersøgelse) (36 timer) 23-25 august og 5-7 september 2022 pris 8.900 kr.

5.4 Valg af interventionsformer, børn og unge (12 timer) 6. og 7. juni 2023 pris 3.600 kr.

5.5 Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet (12 timer) 10 og 11 oktober 2022 pris 3.500 kr.

Alle kurserne er godkendt af Dansk Psykolog Forening. For tilmelding skriv venligst navn, stilling samt information vedr. fakturering til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup.dk

KAT og MCT behandling af OCD hos børn og unge 12 TIMER ONLINE 25-26. april 2023

Dette 2-dags kursus i behandling af OCD hos børn og unge, er målrettet psykologer og psykiatere, som ønsker at tilegne sig færdigheder i kognitiv adfærdsterapeutisk- og metakognitiv behandling af OCD. Undervisningen på dag 1 varetages af Marie Tolstrup, hvor fokus er på kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD. Dag 2 omhandler metakognitiv behandling af OCD og varetages af psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne (cand.psych. aut, Ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet). Kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser i metode.

Pris 3.500 kr.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening.  For tilmelding skriv venligst navn, stilling samt information vedr. fakturering til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup.dk

2-årig Specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge. HOLD 4: sept. 2022 – maj 2024

Den 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, er målrettet psykologer og psykiatere, som ønsker at tilegne sig viden på specialistniveau, i den kognitive adfærdsterapeutiske behandling af børn og unge. Uddannelsen består af 90 timers kursus og 60 timers gruppesupervision, som er fordelt på 2 år. Som kursusdeltager opnås der indgående kendskab til den kognitive adfærdsterapeutiske grundlagsteori, metode og kliniske praksis, med fokus på arbejdet med børn og unge. Der inddrages forældre- og familiearbejde, når vurderet relevant. Undervisningen varetages af diverse specialister indenfor de respektive områder, og foregår som oplæg, diskussioner og øvelser. Bemærk venligst at én undervisningsdag vil foregå på engelsk. For at højne bedst muligt udbytte, prioriteres et lille hold. Der er dermed blot 8 pladser på uddannelsen.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening til specialistuddannelsen i psykoterapi med børn (12.4.4.2.2.), klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.), sundhedspsykologi med børn (11.4.4.2.2.), og børneneuropsykologi (12 timer under 7.4.4.2.4.)

Spørgsmål vedr. specialistuddannelsen bedes rettes til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup.dk

30-timers ONLINE kursus (5 dage) i Kognitive terapier til børn og unge (KAT, MCT og CFT) 14-18 nov. 2022

I samarbejde med psykologerne Marie Louise Reinholdt-Dunne og Krista Nielsen Straarup udbydes dette 30-timers kursus i kognitive terapier til børn og unge. Dag 1-2 fokuserer på gennemgang af den kognitive adfærdsterapeutiske metode (v/ psykolog Marie Tolstrup), KAT-behandling af separationsangst og specifik fobi hos børn og unge; herunder gennemgang af separationsangst og specifik fobi, komorbide lidelser og differentialdiagnostiske overvejelser, KAT-principper og teknikker, samt overvejelser ifm. forældreinddragelse. Dag 3 omhandler compassion-focused terapi (v/ psykolog Krista Nielsen Straarup, cand.psych. aut., specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi), hvor CFT introduceres, med fokus på relevant teori og metode i behandlingen af børn og unge. Dag 4-5 omhandler den metakognitive metode (v/ psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne, cand.psych. aut, Ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet). Her er fokus på MCT-behandling af generaliseret angst og social angst hos børn og unge; herunder gennemgang af generaliseret angst og social fobi, komorbide lidelser og differentialdiagnostiske overvejelser, den metakognitive metode, MCT-principper og teknikker, samt overvejelser ifm. forældreinddragelse. Kurset veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser i metode.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening under Specialist i Psykoterapi med børn og unge (12.4.4.2.3: Anden terapeutisk referenceramme 30 timer, kognitiv/adfærdsterapeutisk), Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge (11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 30 timer, uddannelsesretning børn og unge) og Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi (6.4.4.2.3. Klinisk teori og træning, i børne-unge psykologi – tidl. Psykoterapeutiske metoder 30 timer).

Pris 10.000 kr. For tilmelding skriv venligst navn, stilling samt information vedr. fakturering til Marie Tolstrup på kontakt@psykologmarietolstrup.dk