Behandlingsmetoder

_______

Hos Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis er behandlingsmetoderne kognitivt funderet, da vi lægger vægt på at behandlingen er af høj kvalitet og evidensbaseret. Vi har derfor specialisereret os i både den kognitiv adfærdsterapeutiske (KAT) og metakognitive (MCT) metode og behandlingsprincipper. Med udgangspunkt i vores 2-timers udredning, vurderer vi hvilken metode der bedst egner sig til behandling af dit barns udfordringer. Vi inddrager jeres barn og jer som forældre i vores vurdering af hvorvidt et individuelt behandlingsforløb eller et gruppeforløb som Cool Kids eller metakognitiv gruppebehandling, vil give det bedst mulige udbytte.

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

_______

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en veldokumenteret og anerkendt behandlingsform til bl.a. angst, OCD og depression hos børn og unge. Sundhedsstyrelsen såvel som internationale kliniske retningslinjer, anbefaler KAT ved behandling af angstlidelser.
Hovedformålet ved KAT er at ændre uhensigtsmæssige tanker (kognitioner), følelser og den adfærd som er tilknyttet dertil. Inden for den kognitive referenceramme, antages det nemlig at der altid er en sammenhæng imellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd i en specifik situation. Da tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd således påvirker hinanden, vil en ændring inden for blot et af områderne, påvirke de andre områder. Er man fx bange for edderkopper, vil i mødet med en edderkop resultere i tanken ”åh, nej der er en edderkop!”. Dette vil resultere i et øget angstniveau (en følelse af at være bange) som vil komme til udtryk ved svedige håndflader og voldsom hjertebanken (kropslige reaktioner) og resultere i at man enten flygter – ved at løbe sin vej, eller bliver og kæmper – ved at forsøge at dræbe edderkoppen, (adfærd), for at undgå denne ubehagelige følelse. Disse komponenter forstærker således hinanden, og bekræfter følelsen af frygt. Ved hjælp af forskellige kognitive adfærdsterapeutiske teknikker, såsom kognitiv omstrukturering og gradvis eksponering, arbejdes der derfor med at regulere disse og andre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Hvad er metakognitiv terapi?

_______

Metakognitiv terapi (MCT) er en forholdsvis ny måde at forstå og behandle angst på, som har vist sig yderst effektiv. MCT bygger på et solidt videnskabeligt teoretisk fundament om menneskets opmærksomhed og tænkning.
Til forskel fra kognitiv adfærdsterapi, arbejdes der ikke med hvad man tænker, men hvordan man tænker. Et problem ved mange former for angst er nemlig, at personen bliver ved med at tænke mange negative tanker og har følelsen af ikke at kunne stoppe disse tanker efter eget valg. I MCT behandlingen lærer barnet/den unge teknikker til at forholde sig på en anden måde til sine negative tanker, og derved opnå kontrol over lange bekymringsrækker og angst. Barnet/den unge lærer at bare fordi man får en tanke, betyder det ikke at man behøver at give den tanke opmærksomhed – man kan faktisk lære at lade den være. Terapiformen er derfor attraktiv for de børn og unge som kæmper med mange negative tanker og bekymringer, da man i terapien på kort tid lærer at mindske disse tankerækker.